Kurse

VHS Bad Säckingen

Erstellen einer modernen Website

Mo 24.06.2019 19:00 – 22:00 Uhr (4 x montags) VHS Erdgeschoss Raum 11

Websites optimieren für Mensch und Maschine (SEO)

Mo 22.07.2019 19:00 – 22:00 VHS Erdgeschoss Raum 11